Nieuws: de kwestie rond de zogenaamde taxatie van Jan Altink

In een artikel schrijft NRC (23 juni 2022) over de uitspraak van het tuchtbehandelaars van de KVHOK. Het oordeelt dat Simonis & Buunk onprofessioneel zou hebben gehandeld in de zaak rond het schilderij ‘De hooiers’ van Jan Altink.

NRC en tuchtbehandelaars gaan er keer op keer vanuit dat er getaxeerd is. Er zijn in deze zaak geen bewijsstukken dat er getaxeerd is. Logisch, want er heeft géén taxatie op het schilderij plaatsgevonden. Het voornaamste ‘bewijs’ putten de tuchtrechters uit het feit dat Frank Buunk tegen de verkoper heeft gezegd: I regret the valuation, if my son did that. Een voorwaardelijk excuus.

Er wordt bovendien geoordeeld dat Simonis & Buunk het bod had moeten delen met de om taxatie verzoekende sportjournalist. Natuurlijk doet een handelaar dat niet. Hij houdt een bod strikt discreet en anoniem. Een handelaar zou anders tegen zichzelf opbieden. 

Simonis & Buunk was al een maand, voordat zij op 30 oktober door de sportjournalist werd benaderd en voordat het op de veiling kwam, bekend met de verkoop en verkoper van het schilderij [bewijsstuk]. De hooiers is daarna rechtmatig door Simonis & Buunk gekocht in de aftersales. De rechtbank bevestigt de hele gang van zaken, zie hieronder.

De sportjournalist vroeg op misleidende, dus: incorrect suggestieve, wijze taxatie van een ‘erfstuk’ en daarmee, in feite, een inkoopadvies. Dit wordt natuurlijk nooit mondeling gegeven, daarvoor is een professioneel onderzoek nodig. In het korte, daarop volgende telefoongesprek op maandag 2 november 2020, ging Simonis & Buunk daarin dus niet mee. In plaats daarvan is in het kort een algemene marktbeschrijving gegeven: schilderijen van Jan Altink hebben de laatste acht jaar op veilingen (2013-2020), getuige websites met openbare opbrengsten, niet meer dan 15.000 euro opgebracht. In de heat of the moment heeft de sportjournalist, kennelijk en ten onrechte, hier een waarde van het schilderij uit opgemaakt.

En natuurlijk huldigt S&B het algemene standpunt dat vermenging van functies taxatie en inkoop ‘not done’ is. Reden waarom het schilderij dan ook niet getaxeerd is.   

De uitspraak van het hoger beroep in de tuchtzaak verwachten we uiterlijk 18 augustus.  

Verkoper ‘De Hooiers’ moet schadevergoeding betalen aan kunsthandel

Samenvatting: De kwestie rond de zogenaamde taxatie van Jan Altink

Uitgebreide beschrijving: De gang van zaken rondom zogenaamde taxatie